Spring til indhold

Navneregister til protokol over mandsfanger 1861-1865

Et navneregister er et – ofte uundværligt – søgemiddel, som bruges til hurtigt at finde frem til den eller de relevante dokumenter i en sag eller sider i en protokol.

Navneregisteret til Tugt-, rasp- og forbedringshusets protokol over mandsfanger er sorteret efter

  • først – forbogstavet i fangens efternavn og
  • dernæst – det sidetal, som vedkommende er indskrevet på.

For at finde Niels Jensen skal man altså først finde “J” (som ofte stod sammen med “I”) i registeret og derefter læse samtlige navne igennem, indtil man finder Niels Jensen – og en henvisning til det sidetal, han står på. Ofte vil det være nødvendigt at tjekke flere Niels Jensen’er, før man kan være sikker på at have fundet den rette.

+ Åben alle- Luk alle
  • Generelt om navneregistre

    Der findes tit navneregistre til myndighedernes arkivalier, enten bag i de enkelte protokoller, i separate bind eller på kort. Navneregistrene blev udarbejdet, fordi man hos myndigheden i samtiden skønnede at have behov for hurtigt at kunne finde frem til registreringerne om enkeltpersoner. Derfor er der også mange kildetyper, som der ikke findes navneregistre til, selv om man måske ville forvente det. Det skyldes, at myndigheden i sin tid ikke har følt behovet for at kunne fremsøge enkeltpersoner.

    Navneregistre er i sagens natur som oftest ordnet alfabetisk. Men at noget er ordnet alfabetisk kan være et ganske vidt begreb – nu om dage ordner vi efter efternavn og derpå efter fornavn. I ældre registre, som blev indskrevet i protokoller efterhånden som de blev fyldt ud, er navneregistrene typisk kun ordnet efter forbogstavet i personernes for- eller efternavn – og så kan man altså risikere at skulle kigge hele det relevante bogstav igennem, før man finder (eller ikke finder…) den eftersøgte person.

Se arkivalierne her