Spring til indhold

Arkivserier

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Embedsmænds rejser til Sønderjylland før genforeningen 1920 (Anbefalinger af pas og visum for embedsmænd)

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Afstemning 1919-20

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Statsministeriets Komité vedr. genforeningsfestlighederne 1920

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Komitéen til modtagelse af sønderjyske besættelsestropper: Franske officerers besøg i København 1920-21

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Komitéen til modtagelse af sønderjyske besættelsestropper: Engelske besættelsestropper 1920

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Komitéen til modtagelse af sønderjyske besættelsestropper: Danske i det franske alpejægerkorps 1919-20

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Udvalget af 16.1.1920 til gennemgang af lovforslag vedr. de sønderjyske landsdele: Materiale 1920

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Kontoret i Aabenraa: Presseklip fra Tyskland 1919

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Kontoret i Aabenraa: Diverse dokumenter 1920

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Kontoret i Aabenraa: Journalsager 1920