Spring til indhold

Arkivserier

Københavns Politi, 2. Politiinspektorat – Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere 1880

Københavns Politi – Udtagne sager, E. sager vedr. klubber m.m. 1816-1863

Haveforeningen Risskov – Forhandlingsprotokoller 1918-1982

Fredericia Rådstue, Magistraten – Indkomne breve vedr. katolikker og jøder 1686-1830

Fredericia Rådstue, Havnekommissionen – Forhandlingsprotokol 1806-1869

Fredericia kommune, Havneudvalget – Forhandlingsprotokol 1869-1909

Finansministeriet, 2. departement, Kontoret for Anvisningsvæsenet – Havneanlæg i Nyborg, Esbjerg, Fredericia og Strib, 1871-1872

Det Danske Petroleums Aktieselskab – Fotos 1889-1975

Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer – Beretninger og konceptforestillinger ang. de deputeredes embedsrejser, 1803-1829

Danmarks Statistik – Erhvervstællingen 1935