Spring til indhold

Lærervejledning – Tidslinjen ‘Den danske slavehandel’

Her kan du læse, hvordan tidslinjen om 'Den danske slavehandel' opfylder Fælles Mål, og hvordan du kan bruge tidslinjen i din undervisning.

På tidslinjen om den danske slavehandel finder du historiske kilder, der fortæller om, hvordan slaver blev købt i Afrika og sejlet over Atlanten til de vestindiske øer. Desuden er der kilder om afskaffelsen af slavetransporten over Atlanten, som Danmark var den første slavehandlende nation til at beslutte i 1792.

Tidslinjen om Den danske slavehandel passer til historiefagets kanonpunkt ”Ophævelse af slavehandel”. Handel med mennesker har fundet sted til alle tider, men den europæiske slavehandel i 1600- og 1700-tallet fik afgørende betydning for europæisk selvforståelse såvel som forståelsen (dengang og nu) af de mennesker, som blev slavegjorte i perioden. Derfor er punktet relevant endnu i dag.

+ Åben alle- Luk alle