Spring til indhold

Lærervejledning – Tidslinjen ‘Flygtninge, indvandrere og udvandrere’

Her kan du læse, hvordan tidslinjen om 'Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015' opfylder Fælles Mål, og hvordan du kan bruge tidslinjen i din undervisning.

Tidslinjen ‘Flygtninge, indvandrere og udvandrere’ giver konkrete, historiske eksempler på ind- og udvandring, som kan lede til en forståelse af, hvordan holdninger til fremmedheden ændrer sig gennem historien, afhængig af hvad og hvem der definerer det fremmede. I det autentiske kildemateriale finder eleverne eksempler på kulturmøder og får mulighed for at perspektivere nutidens flygtninge- og indvandrerdebat.

+ Åben alle- Luk alle