Spring til indhold

Kildekritiske øvelser

Med de kildekritiske øvelser kan eleverne bruge de kildekritiske redskaber i praksis og få øvet deres kildekritiske sans ved hjælp af originale kilder.

Den kritiske sans bliver stadigt vigtigere, i takt med at informationsstrømmen vokser, viden bliver nemmere og hurtigere tilgængeligt. De kildekritiske øvelser giver eleverne redskaberne og øvelse i at anvende metodiske og kildekritiske værktøjer. Med de kildekritiske øvelser bliver eleverne introduceret til en bestemt historisk begivenhed. På baggrund af et udvalgt kildemateriale om begivenheden, skal eleverne bruge deres kildekritiske sans i praksis ved hjælp af en række kildekritiske redskaber, som understøtter arbejdet med kildekritik.

Alle øvelser