Spring til indhold

Faldne i 1. Verdenskrig

Gennem mindeblade, skrevet af de efterladte, møder eleverne nogle af 1. Verdenskrigs Sønderjyske ofre, og bruger deres kildekritiske værktøjer i praksis.

Mindeblade er en kildekritisk øvelse, hvor eleverne møder nogle af de mere end 5.270 sønderjyske mænd, som omkom i tvungen tysk militærtjeneste under 1. Verdenskrig. I mindeblade indsamlet under krigen fortæller de efterladte om de døde og det liv, de levede. Eleverne læser først en introtekst til emnet og udvælger dernæst et mindeblad, som de arbejder videre med ud fra et øvelsesark med spørgsmål. Eleverne kan støtte sig til nogle af Rigsarkivets værktøjer, eksempelvis Den lille guldbog, som beskriver de kildekritiske grundbegreber.

Eleverne arbejder med autentiske, originale kilder fra perioden under 1. Verdenskrig og får indblik i, hvordan krigen påvirkede de efterladte. Gennem øvelserne træner eleverne deres kildekritiske sans og bruger de kildekritiske værktøjer i praksis.

Materialet er gratis

+ Åben alle- Luk alle