Spring til indhold

Veje i krig

Med Veje i krig skriver eleverne historien om syv virkelige personers liv under 2. verdenskrig på baggrund af mange forskellige kilder, der dokumenterer deres skæbner. Samtidig får eleverne viden om en afgørende periode i danmarkshistorien.

Veje i krig er et undervisningstilbud til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Her dykker eleverne ned i syv virkelige menneskers liv og dilemmaer under besættelsestiden med temaet modstand eller samarbejde som det centrale.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i syv vidt forskellige unge mennesker, der alle under besættelsen traf et valg, som fik betydning for deres liv. Ud fra det autentiske kildemateriale om hver enkelt person og tilknyttede tematekster, får eleverne lejlighed til at komme helt tæt på disse unge og deres valg. Samtidig får de mulighed for at nuancere nogle af besættelsestidens stereotyper som modstandsmand, sabotør og kommunist på ”helte-siden” og stikker, nazist, østfrontfrivillig og tyskerpige på ”forræder-siden”.

Opgaven for eleverne er som udgangspunkt todelt: Først skal de granske kilder og finde oplysninger om den valgte person ved hjælp af de arbejdsspørgsmål, der findes på hjemmesiden. Undervejs bliver personen sat ind i en større sammenhæng ved hjælp af tematekster. Herefter får eleverne en problemformulering, og med udgangspunkt i den viden de har opnået, skal de vurdere personens dilemma og/eller rolle i historien. Alternativt kan eleverne vælge mere frit selv at skrive personens historie på bagrund af de fundne oplysninger. Endelig er der også mulighed for at give eleverne en tredje ”ekstraopgave”, hvor de øver sig på selv at formulere en problemstilling.

Find Veje i krig på hjemmesiden: www.vejeikrig.dk.

Materialet er gratis