Spring til indhold

Sønderjylland mellem dansk og tysk

Sønderjylland var siden 1864 tysk, og sønderjyder måtte som tyske soldater deltage i krigen. I hele perioden indtil 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark, spillede kampen mellem dansk og tysk kultur en vigtig rolle i hverdagen.

Efter Danmarks nederlag til preusserne (tyskerne) i 1864 måtte Danmark afstå Nordslesvig – det nuværende Sønderjylland – til Det Tyske Rige. Indlemmelsen i Det Tyske Rige betød indførelse af preussisk (tysk) administration i området med både modernisering og demokratisering til følge. Bl.a. blev den dømmende og den udøvende magt adskilt. Nordslesvig var nu en udkant af det store tyske rige, og den økonomiske udvikling blev svækket. Der skete en stor udvandring fra området, og byerne voksede kun langsomt. Selvom industrialiseringen også begyndte i Nordslesvig, var det kun i Flensborg, at den for alvor slog igennem.

For de tysksindede beboere i Slesvig-Holsten var den nye situation velkommen. Anderledes så det ud for de dansksindede der gjorde, hvad de kunne for at holde fast i deres danskfølelse, selvom det var svært og håbet om en genforening med Danmark blegnede. Da Første Verdenskrig brød ud i 1914, blev Nordslesvig, som en del af Det Tyske Rige, også involveret i krigen. Det betød bl.a., at en del dansksindede nordslesvigere måtte kæmpe på tysk side.

Tyskland tabte som bekendt krigen, og det banede vej for Nordslesvigs genforening med Danmark. I 1920 lykkedes det endelig at afholde folkeafstemning, og Nordslesvig – eller Sønderjylland – blev atter dansk. Nu begyndte arbejdet med at integrere Sønderjylland i kongeriget Danmark.

+ Åben alle- Luk alle