Spring til indhold

Gymnasiepakkerne

I to forløb om menneskerettigheder og ligestilling bruger eleverne deres historiefaglige værktøjer til at afdække to vigtige episoder i danmarkshistorien.

I Gymnasiepakkerne arbejder eleverne med de overordnede temaer demokrati, menneskerettigheder og ligestilling, mens de dykker ned i to skelsættende begivenheder i danmarkshistorien. Jens Nielsen var i 1892 den sidste dansker, som blev henrettet for forbrydelser begået i fredstid, og pakken Dødsstraf – og retten til liv rummer historiske kilder, der beskriver hans korte og dramatiske liv. Pakken Nielsine Nielsen – og retten til uddannelse indeholder materiale, der beskriver hvordan Nielsine Nielsen tilkæmpede sig retten til at tage en uddannelse og i 1885 blev uddannet læge som den første danske kvinde i historien. Eleverne arbejder selv direkte med de historiske kilder, der dokumenterer begivenhederne. Både med en digital version af den autentiske kilde og en letlæselige, transskriberet version.

Eleverne arbejder i praksis med den historiefaglige proces, herunder indsamling og strukturering af kildemateriale, samt kildekritisk analyse, fortolkning og vurdering, der munder ud i den dokumenterede, historiske fremstilling. Hver pakke indeholder forslag til undervisningsforløb, lektionsplaner og supplerende litteratur, som er udarbejdet i samarbejde med erfarne gymnasielærere.

Materialet er gratis

Alle øvelser