Spring til indhold

Kildekritiske øvelser

Med de kildekritiske øvelser kan eleverne bruge de kildekritiske redskaber i praksis og få øvet deres kildekritiske sans ved hjælp af originale kilder.

Den kritiske sans bliver stadigt vigtigere, i takt med at informationsstrømmen vokser, viden bliver nemmere og hurtigere tilgængeligt. Denne kildekritiske øvelse giver eleverne redskaberne og øvelse i at anvende metodiske og kildekritiske værktøjer. Med de kildekritiske øvelser bliver eleverne introduceret til en bestemt historisk begivenhed. På baggrund af et udvalgt kildemateriale om begivenheden, skal eleverne bruge deres kildekritiske sans i praksis ved hjælp af en række kildekritiske redskaber, som understøtter arbejdet med kildekritik.

Alle øvelser

Kildekritisk øvelse om 1. verdenskrig

Gennem mindeblade, skrevet af de efterladte, møder eleverne nogle af 1. Verdenskrigs Sønderjyske ofre, og bruger deres kildekritiske værktøjer i praksis. Læs mere

Mindeblade er en kildekritisk øvelse, hvor eleverne møder nogle af de mere end 5.270 sønderjyske mænd, som omkom i tvungen tysk militærtjeneste under 1. Verdenskrig. I mindeblade indsamlet under krigen fortæller de efterladte om de døde og det liv, de levede. Eleverne læser først en introtekst til emnet og udvælger dernæst et mindeblad, som de arbejder videre med ud fra et øvelsesark med spørgsmål. Eleverne kan støtte sig til nogle af Rigsarkivets værktøjer, eksempelvis Den lille guldbog, som beskriver de kildekritiske grundbegreber.

Eleverne arbejder med autentiske, originale kilder fra perioden under 1. Verdenskrig og får indblik i, hvordan krigen påvirkede de efterladte. Gennem øvelserne træner eleverne deres kildekritiske sans og bruger de kildekritiske værktøjer i praksis.

Materialet er gratis

Spadeslaget

Gennem arkivmateriale og en introfilm får eleverne indsigt i en dramatisk episode fra besættelsestiden, mens de bruger deres kildekritiske værktøjer i praksis. Læs mere

Spadeslaget er en kildekritisk øvelse, hvor eleverne dykker ned i omstændighederne omkring en dramatisk konfrontation mellem danske nazister og politiet i Haderslev i 1940. Episoden kaldes ”Spadeslaget”, da nazisterne havde bevæbnet sig med skarptslebne spader. Eleverne præsenteres for fire aspekter af den dramatiske dag gennem fire sæt kilder, som de bruger til at danne sig et billede af, hvad der egentlig er foregået. De forskellige vidnesbyrd stemmer ikke altid overens, og det er elevernes opgave at fortolke kilderne og vurdere deres værdi.

Eleverne arbejder med autentiske, originale kilder fra danmarkshistorien og får et dybere indblik i tiden under besættelsen og nogle af de konflikter, der var i samfundet. Gennem øvelserne træner eleverne deres kildekritiske sans og bruger de kildekritiske værktøjer i praksis.

Materialet er gratis

Jødeforfølgelsen

Gennem interviews får eleverne indsigt i hvordan jødeforfølgelsen under besættelsen påvirkede det enkelte menneske, mens de bruger deres kildekritiske værktøjer i praksis. Læs mere

Jødeforfølgelsen er en øvelse, hvor eleverne arbejder med vidnesbyrd fra nogle af de mennesker, som nazisterne forfulgte under 2. Verdenskrig. Eleverne læser en avisartikel fra 1939 og to interviews med Kurt og Ursula, som måtte flygte til Danmark og siden videre til Sverige fordi de var jøder. Ud fra arbejdsspørgsmål og med støtte fra Rigsarkivets kildekritiske værktøjer arbejder eleverne med at fortolke og vurdere kilderne.

Eleverne arbejder med autentiske, originale kilder fra danmarkshistorien og får et dybere indblik i tiden under besættelsen og jødeforfølgelsens konsekvenser for almindelige mennesker. Gennem øvelserne træner eleverne deres kildekritiske sans og bruger de kildekritiske værktøjer i praksis.

Materialet er gratis