Spring til indhold

Kilder til opgaven

Her findes inspiration, vejledning og kildeforslag til studerende, der skal skrive opgave på baggrund af originale kilder.

Kilder til opgaven gør det nemt for de studerende at bruge originalt kildemateriale i opgaveskrivningen. Siden præsenterer syv temaer fra danmarkshistorien, som alle tager udgangspunkt i Rigsarkivets store samling af arkivalier. Under hvert emne ligger der forslag til opgaver, problemstillinger og en række historiske kilder, som belyser emnet fra forskellige vinkler.

De kilder, der er samlet under hvert tema kan enten ses i en digitaliseret udgave eller bestilles til én af på Rigsarkivets læsesale i København, Odense, Viborg eller Aabenraa.

Materialet er gratis

Alle kildepakker

Kriminalitetshistorie

Anholdelsesprotokoller, forhørsprotokoller og strafferegistre: Få inspiration til at skrive opgave i kriminalitetshistorie og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

Første gang vi møder kriminelle i kilderne er i anholdelsesprotokollen, men ofte baserede anholdelserne sig på forudgående anmeldelser fra folk om f.eks. tyverier.

Landbrugshistorie

Få inspiration til at skrive opgave i landbrugshistorie, og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

Udskiftningen og udflytningen i slutningen af 1700-tallet står som en af de helt markante omvæltninger i Danmarks historie. Reformerne ændrede vilkårene for størstedelen af Danmarks befolkning, der på dette tidspunkt boede på landet. Der findes mange forskellige typer af kilder, der omhandler perioden både før, under og efter landboreformerne.

Modstandsbevægelsen

Få inspiration til at skrive opgave i modstandsbevægelsens historie og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

Under besættelsen af Danmark 1940-45 satte en mindre del af befolkningen sig op mod den danske samarbejdsregering og mod den tyske besættelsesmagt. Modstandsfolkenes illegale kampformer var udgivelse af illegale blade, efterretningsvirksomhed, sabotage, illegale ruter til Sverige, illegale radioforbindelser til England og Sverige, våbenmodtagelser fra luften, likvideringer mv.

Politiarkiver

Politiet efterforsker kriminalitet, men de har også beskæftiget sig med et utal af andre samfundsopgaver. Få inspiration til at skrive opgave med udgangspunkt i politiarkiver og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

De fleste danskere forbinder nok først og fremmest politiet med efterforskning af kriminalitet. Men politiet har også beskæftiget sig med et utal af andre samfundsopgaver, og indtil 1800-tallet var ordenshåndhævelse langt den vigtigste. Politiarkiver indeholder derfor oplysninger om mange sider af samfundet. Af denne årsag kan de inddrages i en bred vifte af studenteropgaver.

Retshistorie

Retssager handler ikke kun om forbrydelser men er også gode kilder til almindelige menneskers liv. Få inspiration til at skrive opgave i retshistorie og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

Retssager handler om lovovertrædelser, men de er også gode kilder til almindelige menneskers liv. Når en anklaget forsvarede sig, og når vidner afhørtes, fortaltes ikke blot om forbrydelserne, men også om de hverdagssituationer, de var foregået i.

Sundhed og sygdom

I slutningen af 1700-tallet blev landet opdelt i distrikter, der blev bemandet med jordemødre og læger. Få inspiration til at skrive opgave i sundhed og sygdom, og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

Sundhed og sygdom fik i slutningen af 1700-tallet myndighedernes bevågenhed. I København blev Fødselsstiftelsen oprettet, og det øvrige land opdeltes efterhånden i distrikter, der blev bemandet med jordemødre og læger.

En stor befolkning var det største aktiv, et land kunne have, mente man i 1700-tallet. Fokus på en stor befolkning udsprang af den opfattelse, at befolkningen var kilden til en stats magt og rigdom.

Sønderjyllands historie 1864-1920

Få inspiration til at skrive opgave i Sønderjyllands historie og find mulige problemstillinger, opgaveforslag og forslag til arkivalier. Læs mere

I Rigsarkivet findes der et omfattende materiale om de dansksindede sønderjyders vilkår under det preussiske herredømme, herunder deres arbejde for at bevare deres danske nationalitet og støtten nordfra. Der findes også materiale om de tyske myndigheders håndtering af den dansksindede befolkningsdel.