Spring til indhold

Arkivserier

Viborg Landsting – Skøde- og panteprotokol

Viborg Landsting – Kopier af protokollerede breve

Viborg Landsting – Registre til skøde og panteprotokoller

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Sønderjyske Fonds regnskabsbilag

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Sønderjyske atlasblade 1920

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Spørgeskemaer m.v. vedrørende skolelærere og forvaltningsmyndigheder i Sønderjylland 1919

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Regnskabssager 1919-20

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Regnskab for hovedafdelingen og Aabenraakontoret 1920-21

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Politistyrken i Sønderjylland 1919-20

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Forskellige sager: Diverse sager 1919-20