Spring til indhold

Brevbogsregister 1934, Justitsministeriets 1. kontor

Brevbogsregister er en liste over de personer, der har modtaget breve fra myndigheden – med henvisning til det nummer i brevbogen, som en kopi af selve brevet kan findes under.

Brevbogsregisteret er et hjælpemiddel til at finde løbenummeret på et udgående brev i brevbogen. Et udgående brev er et brev, som arkivskaberen, i dette tilfælde Justitsministeriets 1. kontor, har skrevet. For at kunne bruge brevbogsregisteret kræver det, at man kender brevmodtagerens navn.

Brevbogsregisteret henviser til et nr. i brevbogen, hvor det udgående brev findes.

Indførslerne sker som hovedregel måned for måned efter forbogstavet i brevmodtagerens efternavn, men indførslerne kan også være under firmanavn.

Efter hvert hovedafsnit med de enkelte bogstaver findes der desuden enkeltafsnit for særlige modtagere: dem, der ofte fik breve fra justitsministeriet – f.eks. amterne – havde her deres helt egne rubrikker.  Breve sendt til  Sorø Amt vil således være at finde under det særskilte faneblad ”Sorø Amt” – og ikke sammen med de almindelige ”S’er” under hovedfanebladet.

Se arkivalierne her