Spring til indhold

Commission Internationale de Surveillance du Plébiscite Slesvig (CIS) – Den internationale Kommission

Versaillesfreden bestemte, at en international kommission på fem medlemmer skulle overvåge afstemningen i Sønderjylland.

Den internationale kommission kom til at bestå af den britiske ambassadør i Danmark, sir Charles Marling (1862-1933) som formand, den franske ambassadør og forfatter Paul Claudel (1868-1955), den norske telegrafdirektør Th. Heftye (1860-1921) og den svenske landshøvding Oscar von Sydow (1873-1936).

+ Åben alle- Luk alle
 • Indholdet og dets orden

  Indholdet udgøres af 26 akthefter, som opbevares i Foreign Offices arkiv hos National Archives i London. Akterne publiceres her efter mikrofilm, som findes i Rigsarkivets samling af Danica-film. Det drejer sig om F.O. 852, spole 704-706.

 • Den internationale kommission - Læs om arkivskaberen her

  Den internationale kommission med det officielle navn Commission Internationale de Surveillance du Plébiscite Slesvig (CIS) overtog styret af afstemningsområdet den 10. januar 1920. CIS fik domicil på Hotel Flensburger Hof. Tysk militær rømmede området, som britiske og franske tropper besatte – i alt ca. 3.000 mand. En britisk admiral var øverstbefalende og befandt sig på HMS Carysfort i Flensborg Fjord, hvor den franske krydser La Marseillaise også lå. Hovedstyrken lå på marineskolen i Mørvig og på skibene, mens næsten 1.000 mand blev fordelt på byerne.

  De øverste tyske embedsmænd forlod både deres poster og afstemningsområdet. I stedet udnævnte CIS efterfølgere. Også de lokale politimestre blev udskiftet, men kunne blive i området. Der blev også udpeget tekniske eksperter og et folkeforsyningsråd, som skulle sikre beboerne tilstrækkelige fødevareforsyninger. En særlig domstol skulle idømme straffe ved overskridelse af CIS’ forordninger.

  CIS oprettede sit eget gendarmerikorps på knap 400 mand, mens byerne beholdt deres kommunale politi. Alle betjente bar blåt armbind med et metalskjold med bogstaverne CIS. Som politidirektør ansatte CIS en kaptajn. CIS udøvede også kontrol med jernbane, post og telegraf og udsendte egne frimærker.

  Den 16. april 1920 var CIS færdig med sin indstilling til fredskonferencen. Flertallet bestod af formanden Charles Marling, der havde to stemmer ved stemmelighed, og Oscar von Sydow. De indstillede, at den dansk-tyske grænse med små afvigelser kom til at følge grænsen mellem 1. og 2. afstemningszone. Mindretallet bestod af Paul Claudel og Th. Heftye. De indstillede, at også sognene Aventoft, Sønder Løgum, Ladelund og Medelby samt Kobbermøllen og Wasserschleben kom med til Danmark. Fredskonferencen fulgte flertalsindstillingen.

  Den 15. juni 1920 underrettede fredskonferencen officielt den danske regering om sin beslutning. Den nye grænse svarede i alt væsentligt til grænsen mellem 1. og 2. zone. Området nord for denne grænse blev samtidig overleveret til Danmark med øjeblikkelig virkning. Dog beholdt de allierede foreløbig suveræniteten over området. Samme dag bekendtgjorde CIS, at dens myndighed ophørte næste dag. Den 16. juni overtog Danmark administrationen af 1. zone.

Se arkivalierne her