Spring til indhold

Danmarks Statistik – Folketællinger 1787-1930

En folketælling giver et øjebliksbillede af Danmarks befolkning – hvem boede sammen, hvor gamle var de, hvor kom de fra og hvad levede de af? Folketællingerne udgør et fremragende grundmateriale til socialhistoriske studier.

Den første folketælling på dansk grund blev foretaget i 1769, men først fra den næste i 1787 har vi bevaret listerne med de enkelte navne på. Den følgende blev foretaget i 1801, og derefter er der et spring frem til 1834 – herefter blev folketællingerne foretaget med 5 eller 10 års mellemrum.

Det er forskelligt, hvilke oplysninger de enkelte årgange af folketællinger indeholder om de enkelte individer. Fra begyndelsen får vi navn, alder, civilstand, bopæl og erhverv samt tilknytning til den aktuelle husstand. Fra 1845 får vi også fødestedet, og gradvist fyldes der flere oplysninger på, jo længere op i tid vi kommer.

I listen nedenfor kan du som eksempel finde folketællingerne for Selde sogn 1787, 1845, 1880 og 1930. Find de øvrige folketællinger fra Selde eller resten af landet på Arkivalieronline.

+ Åben alle- Luk alle
  • Folketællinger – læs mere om arkivserien

    Alle folketællinger for hele landet fra perioden 1787-1930 (og dele af 1940-folketællingen) er scannet og lagt på nettet i Arkivalieronline.

    Mange folketællinger er imidlertid også transskriberet af frivillige og lagt på nettet i søgbar form via Dansk Demografisk Database (DDD). Det gælder folketællingerne 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860 og 1880, der er indtastet for hele landets vedkommende, men mange af de andre folketællinger er også indtastet i betydelig grad.

  • Danmarks Statistik – læs om arkivskaberen her

    De enkelte folketællingslister blev udfærdiget af lokale tællingskommissærer og derefter indsendt til Danmarks Statistik (eller dennes forgængermyndigheder), hvor listerne blev anvendt til statistiske analyser af befolkningens sammensætning og udvikling.

    En række af de væsentligste resultater af den statistiske bearbejdning findes publiceret i Statistisk Tabelværk 5, A, 5 fra 1905, som handlede om Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede.

Se arkivalierne her