Spring til indhold

Danske Kancelli, 3. Departement – Brevsager, 1800-1848

Den endelige betænkning af 14. maj 1842 fra Fængselskommissionen vedrørende straffesystemets indretning findes blandt Danske Kancelli, 5. (3.) Departement - Jysk-fynske Justits- og Politidepartement.

Danske Kancellis brevsager indeholder tusindvis af sager, primært om sager vedrørende justits- og politivæsenet, såsom sager om familieret – men altså også om politi- og fængselsvæsen. Det er heri, Fængselskommissionens endelige og ganske omfattende betænkning skal findes.

+ Åben alle- Luk alle
  • Brevsager, 1800-1848 - Læs mere om arkivserien her

    Ud af Kancelliets brevsager (1221 pakker), er kun den pakke medtaget, hvori Fængselskommissionens endelige betænkning findes. Det er sag nummer 2513/1842 (se opslag 149-304).

  • Danske Kancelli, 3. Departement - Læs om arkivskaberen her

    Danske Kancelli var det øverste centrale forvaltnings- og regeringsorgan i Danmark. Institutionen går tilbage til 1100-tallet og fungerede indtil 1848. Kancelliet varetog et bredt spektrum af samfundsopgaver indenfor jura, politi, fængsel, skole, kirke osv.

Se arkivalierne her