Spring til indhold

Danske Kancelli – Ekspeditioner vedr. Ostindisk Kompagni, 1616-1639

Arkivserien indeholder kongelige ekspeditioner instruktioner, skibsartikler, åbne breve og missiver m.v. i koncept, original eller afskrift.

Blandt dokumenterne er i lægget med påtegningen ”1618” Kong Christian 4.’s originale bemandingsliste for skibene, der skulle på den første ”indianske ekspedition”. Målet for denne ekspedition var Ceylon – det nuværende Sri Lanca, men det endte med at blive i Indien, at der kunne etableres en koloni.

+ Åben alle- Luk alle
  • Danske Kancelli - Læs mere om arkivskaberen

    Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen og frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste lov- og regeringskontor. Herigennem udgik de enevældige kongers love, og herfra fandt den overordnede forvaltning af landet sted. Det var også her, at en lang række lokale sager og borgerhenvendelser behandledes og forelagdes kongen. Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet samt Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste.

Se arkivalierne her