Spring til indhold

Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen – Claus Rytters ostindiske rejse, 1639-1650

Arkivserien indeholder regnskaber for Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den Gyldne Sol'.

Skibet ‘Den Gyldne Sol’ med kaptajn Claus Rytter og skibet Christianshavn med kaptajn W. Leyel blev udsendt fra København i 1639 og ankom til Tranquebar i oktober 1640. De skulle undersøge forholdene vedrørende overkøbmand Pessarts virke i Indien.

Arkivserien ‘Claus Rytters ostindiske rejse’ med skibet ‘Den Gyldne Sol’ består af to pakker. Indholdet ligger i omvendt rækkefølge og er ordnet efter nedenstående emner:

 

+ Åben alle- Luk alle
 • Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den gyldne Sol' - Læs mere om arkivserien

  5. Regnskab og dokumenter vedrørende revision, a-c
  • 5c. Kopi af antegnelser 12. marts 1650 med Claus Rytters besvarelser.
  • 5b. Rentemester Peder Vibes originale antegnelser dateret marts 1650.
  • 5a. Kort forklaring til Claus Rytters regnskab, uden dato.

  4. Regnskab for udgift til en pengesum lånt i London 14. marts 1646, med bilag.

  3. Regnskab over indtægter og udgifter i England 17. juli 1644 – 21. marts 1646, med bilag

  2. Regnskab over indtægter og udgifter i Brasilien 18. marts – 12. maj 1644, med bilag.

  1. Regnskab 29. oktober 1639 – 29. oktober 1643, med bilag
  • 1c. Regnskab over udgifter.
  • 1b. Regnskabsjournal for indtægter.
  • 1a. Hovedregnskab med debit og kredit, med bilag.

  9. Diverse, a-f
  • 9a. Opgørelse af konto med Abraham Oschrin, assistent 17. maj 1640 – 21. marts 1643.
  • 9b. Opgørelse af konto med Kei Zernalla 12. april 1641-15. oktober 1642.
  • 9c. Faktura over mellemregning mellem Claus Rytter og Herman Clausen i Bantam angående forhandling af gods m.v. til det Ostindiske Handelskompagnis profit 21. marts 1643.
  • 9d. Kvitteringer for husleje i Bantam (dengang navn på en by og et sultanet. Nuværende Banten på Java i Indonesien) 1642-1643.
  • 9e. Regnskabsoptegnelse vedrørende noget Claus Rytter selv tilhørende gods. Uden dato.
  • 9f. Skrivelse til Claus Rytter angående Willum Leyel 17. april 1643.

  8. Dokumenter vedrørende afregning i Rentekammeret med mandskabet på skibet ‘Den Gyldne Sol’, a-d
  • 8c. Kopi af afregnings-kvittans for 16 personer af mandskabet fra 24. november 1646
  • 8b. Afregning 25. august 1646, med bilag.
  • 8a. Koncept til mandskabets ansøgning om afregning 25. juni 1646.
  • 8d. Ansøgning, afregning og afregningskvitteringer vedrørende Johan Gertsen 26. oktober 1646 – 9. april 1647.

  7. Originale testamenter (1-45) udstedt af mandskabet på ‘Den Gyldne Sol’ fra 1640-1644.

  6. Mandskabet på ‘Den Gyldne Sol’ 1639-1646.
  • 6b. Hovedbog vedrørende mandskabet på ‘Den Gyldne Sol’ 1639-1646.
  • 6a. Journal vedrørende mandskabet på ‘Den Gyldne Sol’ 1639-1646.

 • Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen - Læs mere om arkivskaberen

  Rentekammerafdelingen var indtil enevældens indførelse i 1660 en del af Danske Kancelli og varetog de økonomiske og materielle anliggender fx bogholderi samt udbetalinger og told- og skatteopkrævning, administration af statens ejendom som skove, veje og bygninger og udstedelse af kongelige privilegier.

  I 1660 ændrede Rentekammeret navn til skatkammerkollegiet og blev en mere selvstændig administrativ enhed. I 1680 ændredes navnet tilbage til Rentekammeret.

  Rentekammeret blev nedlagt i 1848, da der blev indført ministerialstyre, og de fleste af opgaverne blev overdraget til Finansministeriet.

Se arkivalierne her