Spring til indhold

Danske Kancelli Rentekammerafdelingen – Sager ang. Det Ostindiske kompagni, 1617-1648

Sager ang. Det Ostindiske kompagni omhandler økonomien omkring anskaffelse og udrustning af skibe til Tranquebar.

Arkivserien ‘Sager ang. Det ostindiske kompagni’ består af fire æsker, som er ordnet i fem overordnede grupper, se nedenfor.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sager ang. Det Ostindiske kompagni - Læs mere om arkivserien

  I. Originale kongelige missiver og ordrer til rentemestrene 24. marts 1630; 10. april 1633, 21. december 1636

  II. Kongens mellemværende med kompagniet, 1-2
  • 1. Diverse udgiftsekstrakter og –fortegnelser 1617-1638
  • 2. Diverse regnskaber over udgifter 1618-1624 og 1629

  III. Kompagniets regnskab
  • 1. Diverse regnskabsdokumenter 1618-1648
  • 2. Dokumenter angående Rentekammerets revision af kompagniets regnskaber 1618-1633.
  • 3. Forvalterens regnskab 1617-1620.

  IV. Dokumenter vedrørende Roland Crappé 1622-1645.

  V. Skibsudrustning
  1. Kongelig majestæts skibe Elephanten og David samt borgernes skibe Koppenhagen og Christianus IV, 28. februar – 28. november 1618
  2. Jagten Neptun, 29. januar – 3. marts 1619.
  3. Skibet Perlen 8. maj 1621 – 9. november 1622.
  4. Skibet Christianshavn 14. august – 8. oktober 1622.
  5. Diverse overslag og beregninger til skibsudrustningen 4. september 1621 – 25. august 1622.
  6. Skibet Sankt Anna 1634-1638.
  • 6a. Bilag
  • 6b. Regnskab for måneds kost- og ventepenge 1. september 1634 – 10. november 1635.
  • 6c. Diverse akter
  • 6e. Litra A-F

 • Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen - Læs mere om arkivskaberen

  Rentekammerafdelingen var indtil enevældens indførelse i 1660 en del af Danske Kancelli og varetog de økonomiske og materielle anliggender fx bogholderi samt udbetalinger og told- og skatteopkrævning, administration af statens ejendom som skove, veje og bygninger og udstedelse af kongelige privilegier.

  I 1660 ændrede Rentekammeret navn til skatkammerkollegiet og blev en mere selvstændig administrativ enhed. I 1680 ændredes navnet tilbage til Rentekammeret.

  Rentekammeret blev nedlagt i 1848, da der blev indført ministerialstyre, og de fleste af opgaverne blev overdraget til Finansministeriet.

Se arkivalierne her