Spring til indhold

Det Danske Petroleums Aktieselskab – Fotos 1889-1975

Petroleum, benzin og andre olieprodukter fik fra slutningen af 1800-tallet stor betydning for samfundets udvikling. Olieanlæg i havnene og benzinstationer i gaderne voksede frem. I en række olieselskabers arkiver findes der fotos af netop denne udvikling.

Petroleum, smøreolie, benzin, brændselsolie m.m. kom til at præge 1900-tallet. I 1861 kom den første petroleum til Danmark, og derefter gik det slag i slag. Det Danske Petroleums Aktieselskab (DDPA), grundlagt 1889, var den første store aktør på markedet (fra 1952 Dansk Esso; fra 1986 Statoil), men selskabet fik hurtigt følgeskab af andre, bl.a. i 1896 Vacuum Oil (fra 1956 Mobil Oil).

Netop i arkiverne fra Det Danske Petroleums Aktieselskab og i Mobil Oil haves gode fotoalbums, der dokumenterer udviklingen. I Dansk Shells arkiv findes et godt tegningsarkiv vedr. benzinstationer over hele landet.

+ Åben alle- Luk alle
 • Fotos 1889-1975 – Læs mere om arkivserien her

  I DDPAs arkiv findes seks æsker med fotos med en skønsmæssig spændvidde fra starten i 1889 til ca. 1975.

  Til kildepakken er dog kun medtaget en æske med to fotoalbums.

  Det første album fra perioden 1915-1927 indeholder bl.a. fotoserier fra tankanlægget ved Gl. Vartov i Hellerup og i Avernakke ved Nyborg. Desuden er der fotos fra mange tankanlæg rundt omkring i landet, bl.a. Rønne, Køge, Fredericia, Vejle, Frederikshavn, Kolding, Svendborg og Viborg. Der er også fotos af indvielser af benzinstationer i 1920’erne på Strandvejen og på Bernstorffsvej (opslag 31-32) samt fotos af en nedbrændt benzintank i Sønderborg i 1924 (opslag 26-27).

  Det andet album spænder cirka fra 1930 til 1950. Her ses foruden benzinstationer bl.a. fotos af produkter, skilte og materiel, bl.a. tankvognene. Desuden er der fotos af hovedsædet på Sankt Annæ Plads i København og mere traditionelle jubilæumsfotos.

 • Det Danske Petroleums Aktieselskab – Læs om arkivskaberen her

  Det danske Petroleums Aktieselskab (DDPA) kom fra starten i 1889 til at spille en stor rolle som forhandler af olieprodukter i Danmark. Amerikanske Standard Oil (Esso) indtrådte i 1892 i selskabet, og produkterne blev efterhånden solgt under varemærket Esso.

  Tidligt etablerede DDPA tankanlæg forskellige steder i Danmark, bl.a. i Tuborg Havn i Hellerup (Gl. Vartov) og ved Avernakke ved Nyborg.

  Omkring 1920 opbyggede virksomheden et forhandlernet af benzinstationer over hele landet, der blev forsynede af tankvogne.

  Selskabet skiftede i 1952 navn til Dansk Esso og igen i 1986 til Statoil.

Se arkivalierne her