Spring til indhold

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Sønderjyske Fonds regnskabsbilag

Vedrører bl.a. godtgørelse til kvarterværter ved afstemningen og udgifter i forbindelse med modtagelsen af sønderjyske krigsfanger.