Spring til indhold

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Udvalget af 16.1.1920 til gennemgang af lovforslag vedr. de sønderjyske landsdele: Materiale 1920

Udvalget var nedsat af Statsministeriet og skulle samordne og evt. foreslå supplering af de forskellige ministeriers forslag til love om sønderjyske forhold. Kim Furdal: Fra preussiske landkommuner til danske sognekommuner. Aabenraa 1999, s. 106 med henvisninger.

Se arkivalierne her