Spring til indhold

Foreningen Sønderjyderne – kartotek over tilrejsende stemmeberettigede ved folkeafstemningen i 1920

Versaillestraktatens bestemmelser om folkeafstemningerne i Slesvig gav også stemmeret til personer, som var født i afstemningsområdet, men ikke længere boede der. Det gjaldt således de mange dansksindede, som under det preussiske styre var udvandret fra Slesvig.

Foreningen Sønderjyderne påtog sig – med støtte fra Det midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender – opgaven med at opsøge og registrere disse stemmeberettigede og yde dem kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter i forbindelse med deres deltagelse i afstemningen. Til at holde styr på de mange vælgere oprettede foreningen et kartotek. Det kan bruges til statistiske og personalhistoriske undersøgelser.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indholdet og dets orden

  Kartoteket er ordnet efter geografiske områder og inden for disse alfabetisk efter efternavn.

 • Foreningen Sønderjyderne - Læs mere om arkivskaber

  Kartotekskortene befinder sig i Foreningen Sønderjydernes arkiv i Rigsarkivet i København.

  Litteratur:
  Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt 1918-1920 bind 3 (1979), s. 19ff.

  Forhandlinger i Rigsdagspartiernes Sønderjydske Udvalg 1919-20 (1920), s. 65, 121, 148-149, 429-430, 640, 648.

Se arkivalierne her