Spring til indhold

Fredericia Rådstue, Magistraten: Indkomne breve vedrørende katolikker og jøder 1686-1830

Fæstningsbyen Fredericia blev anlagt i midten af 1600-tallet. For at få byen til at blomstre også som handelsby, fik Fredericia en række kongelige privilegier, hvoraf ét var religionsfrihed. Alle andre steder skulle indbyggerne have samme religion som kongen.

Religionsfriheden gav f.eks. jøder og katolikker mulighed for at slå sig ned i Fredericia.

Arkivserien om katolikker og jøder i Fredericia indgår også i kildepakken Dansk byhistorie 1750-1950.

Arkivserien indeholder:

Opslag 2-15: Læg om den romersk-katolske menigheds rettigheder 1686

Opslag 16-41: Domme m.v. vedrørende personer, der var “forførte” af katolikker (konvertitter) 1744-1749

Opslag 42-489: Dokumenter vedrørende den jødiske menighed og medlemmer, inddelt i læg efter år, 1802-1830

+ Åben alle- Luk alle
  • Fredericia Rådstue, Magistraten - læs om arkivskaberen her

    Købstæderne udgjorde indtil 1970 selvstændige forvaltningsenheder. De arkivalier, som blev skabt hos disse myndigheder, betegnes indtil 1868 som rådstuearkiver og herefter som købstadskommunearkiver.

Se arkivalierne her