Spring til indhold

Haveforeningen Risskov – Forhandlingsprotokoller 1918-1982

Med industrialiseringen og urbaniseringen flyttede mange fra landet til byerne, hvor der skød mange nye beboelseskvarterer op med trange lejligheder. I manglen på lys og luft opstod kolonihaverne.

Den første havekoloni blev startet i Aalborg i 1884, og den fik i de følgende årtier følgeskab af andre i København og i Odense. De første havekolonier, der som forbillede havde fattighaver på byernes markjorder, blev startet som filantropiske foretagender, hvor enkeltpersoner eller organisationer ønskede at sikre industriarbejdere forbedrede levevilkår.

I løbet af 1900-tallets første årtier blev antallet af haveforeninger markant forøget i de fleste større byer. Det var nu interesserede borgere, der gik i aktion for at skaffe kolonihaver, der dels var tænkt som nyttehaver, hvor der kunne dyrkes grøntsager, dels dannede rammen om rekreative fritidsaktiviteter.

+ Åben alle- Luk alle
  • Forhandlingsprotokol 1918-1940 - Læs mere om arkivserien her

    Forhandlingsprotokollen er valgt som en typisk protokol med mødereferater fra en kolonihaveforenings første årtier. Vi møder de driftige folk, der stillede sig i spidsen for det praktiske arbejde i forhold til myndighederne, til medlemskredsen og til Kolonihaveforbundet (som man hurtigt blev medlem af). Protokollen giver bl.a. mulighed for at se erhverv på de ledende folk.
    Haveforeningen har afleveret forhandlingsprotokoller frem til 1982, men til kildepakken er kun medtaget protokollen for perioden 1918 til 1940.

    I Rigsarkivets samlinger findes en række arkivalier fra kolonihaveforeninger. De findes i Daisy under søgning på ”haveforening” eller ”kolonihave”. Som oftest findes forhandlingsprotokoller (mødereferater) fra generalforsamling og bestyrelsen.

  • Haveforeningen Risskov – Læs om arkivskaberen her

    Haveforeningen Risskov blev grundlagt i 1918. Modsat mange af andre af de haveforeninger, der skød op i 1900-tallets første halvdel, eksisterer den endnu som den ældste kolonihaveforening i Aarhus.

Se arkivalierne her