Spring til indhold

Højesteret – Koncepter og indlæg til pådømte sager, 1690-1698

Arkivserien består af retssager mod tidligere kommandant i Tranquebar Axel Juel og kommissær Mourids Hartmann.

I 1690-1691 var der to retssager ved Højesteret, som stammede fra Ostindien. Den ene var en af årets mest prominente retssager, nemlig sagen med Axel Juel. Sagen indeholder mange informationer om forholdene i Tranquebar i Axel Juels tid 1682-1687.

+ Åben alle- Luk alle
 • Koncepter og indlæg til pådømte sager - Læs mere om arkivserien

  Der findes en pakke, som består af:

  1. Assistenterne Salder Jensen, Hack Johansen Friis, Erick Hansen og Anders Stephensen samt kaptajn Antoni Frantsen imod Axel Juel., 1690. Sagen forløb i retten fra 12. november til 3. december 1690. 115 sider.
   • Vota
   • Skriftlige vidnesbyrd, herunder vidnesbyrd indsendt fra Tranquebar.
   • Ekstrakter af vota
  2. Oberst Wolf Henrich von Kalneyn imod tidligere kommandant i Tranquebar Axel Juel, 1690.
   • Vota
 • Højesteret - Læs mere om arkivskaberen

  Højesteret blev oprettet ved kongelig forordning af 12. februar 1661 til erstatning for Rettertinget. Højesterets arkivdannelse er i praksis opdelt på en administrationsafdeling og en retsafdeling. Denne opdeling hviler i høj grad på sædvane funderet i forordningen af 12. februar 1661’s bestemmelser. Opdelingen er senest reguleret ved lovbekendtgørelse 777 af 6. september 2002, samt ved Domstolsstyrelsens (proveniens 2832) “Institutionsinstruks for Danmarks Domstole” med ikrafttræden 1. maj 2002.

Se arkivalierne her