Spring til indhold

Horsens Fængselsselskab – Forhandlingsprotokol 1859 – 1931

Løsladte fanger fra fængslerne stod ofte uden nogen form for midler umiddelbart efter løsladelsen. Det forsøgte private fængselsselskaber at råde bod på.

Protokollen indeholder fængselsselskabets mødeforhandlinger om hjælp til løsladte fanger. Det kunne være penge til en togbillet, hjælp til tøj, til at indløse et pantsat ur eller lignende.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forhandlingsprotokol 1859 - 1931 - Læs mere om arkivserien her

  Protokollen for perioden 1859-1908 (opslag 2-164) indeholder kun oplysninger om hvilke tidligere fanger, som fængselsskabet var i kontakt med. Her er nærmest blot tale om en liste af navne.

  For perioden 1908-1923 (opslag 165-265) og perioden 1923-1931 (opslag 266-392) oplyses hvilke tidligere fanger, der bliver tildelt hvilken hjælp.

  Der oplyses fangenumre på de tidligere fanger, hvorved det er muligt at søge yderligere oplysninger i Horsens Statsfængsels arkivalier.

 • Horsens Fængselsselskab - Læs om arkivskaberen her

  I sidste halvdel af 1800-tallet stiftedes en række fængselsselskaber i Danmark. Der var fra fængselsvæsenets side kun en begrænset forsorg for de løsladte fanger, hvorfor disse selskaber så deres opgave i at fremme den løsladte fanges genoptagelse i samfundet. Ofte stod løsladte fanger helt på bar bund, når de blev løsladt, og for mange var fornyet kriminalitet den eneste måde at opretholde livet på. Det forsøgte de private fængselsselskaber ved understøttelse og forsorg at modvirke.

  Horsens Fængselsselskab var en privat organisation, som blev oprettet i 1859. Deres virke var et understøtte løsladte fanger fra Horsens Statsfængsel.

Se arkivalierne her