Spring til indhold

Journalregister 1934, Justitsministeriets 1. kontor

Journalregisteret er det vigtigste hjælpemiddel til at finde en bestemt sag, hvis man ikke på forhånd kender sagens journalnummer – her kan du finde sagen, hvis du kender navnet på den person, der har begyndt sagen.

Indførslerne sker som hovedregel alfabetisk efter forbogstavet på brevskriverens efternavn. Det betyder, at Petersen og Poulsen står på samme side, men også at Poulsen står højere opppe på listen, hvis sagen vedrørende Poulsen er begyndt tidligere end sagen vedrørende Petersen.

Indførslerne kan også være indført under firma- eller myndighedsnavn. I journalregisteret fra Justitsministeriets 1. kontor er der særlige sider til f.eks. Statsministeriet og andre myndigheder, som ministeriet ofte brevveksler med. Det fremgår af den første fane på de sider, som indeholder breve fra den pågældende myndighed. Dette forhold er nemmere at gennemskue, når man sidder med den originale protokol – frem for det indscannede eksemplar.

Der er ingen fast praksis for indførelser af efternavne, der kan staves med både C og K. Her er det derfor klogt at slå op begge steder.

Se arkivalierne her