Spring til indhold

Justitsministeriet, materiale vedr. Vridsløselille 1854 -1860

Til at forestå opførelsen af Forbedringshuset på Vridsløselille Mark (senere Statsfængslet i Vridsløselille) blev der nedsat indtil flere kommissioner, som skulle styre den komplicerede byggeproces. Også dengang måtte man konstatere, at store offentlige byggeprojekter ofte overskrider budgetterne.

De forskellige kommissioner, som i et afløste hinanden, videregav deres arkivmateriale til den efterfølgende kommission, hvorfor korrespondance, rapporter, bilag og regnskaber fra kommissionerne er blevet mere eller mindre blandet sammen.

+ Åben alle- Luk alle
 • Materiale vedr. opførslen af Vridsløselille 1854 -1860 – Læs mere om arkivserien her

  Pakke 1 indeholder bl.a.:
  – ”Regnskab og kontributionsregnskab 1854-1861” tilsendt Kommissionen af 31.5.1860 fra Kommissionen for Opførelse af Forbedringshuset på Vridsløselille Mark (opslag 2-102).
  – Opførelsen af Vridsløselille Straffeanstalt: ”Krüger, Timmermann og Fries’ plan. N.S. Nebelongs overslag 1854-1856” (opslag 102-201).

  – Opførelsen af Vridsløselille Straffeanstalt: ”Licitationer, 1856-1859” (opslag 201-801).

  Pakke 2 indeholder bl.a.:
  – ”Bilag til regnskab (1-312), 1854-1856” tilsendt Kommissionen af 31.5.1860 fra Kommissionen for Opførelse af Forbedringshuset på Vridsløselille Mark (fra opslag 2-481).
  – Vedrørende opførelsen af Vridsløselille Forbedringshus, ”Diverse regnskabsbilag og korrespondance 1854-1860 (opslag 482-775).

 • Justitsministeriets kommissioner 1854 -1860 – Læs om arkivskaberne her

  Justitsministeriets nedsatte i perioden 1854 til 1860 hele tre kommissioner, som skulle varetage opførelsen af Statsfængslet i Vridsløselille:
  – Kommissionen til prøve af de indkomne concoursarbejder af 07.11.1854 (ang. Vridløselille), 1854-1856
  – Kommissionen af 17.03.1856 for Opførelse af Forbedringshuset på Vridsløselille Mark, 1856-1857
  – Kommissionen af 31.05.1860 til Undersøgelse af Grundene til den Stedfundne Overskridelse af den til Opførelse af et Forbedringshus på Vridsløselille Mark bevilgede Sum, 1860-1863

Se arkivalierne her