Spring til indhold

Justitsministeriets 3. kontor – Journalsager 1931-1939

Uro, møder og demonstrationer blandt højre- og venstreradikale grupper var udfordringer af den herskende samfundsorden. Derfor findes der materiale om sådanne uroligheder i Justitsministeriets journalsager.

Journalsager er samlinger af dokumenter om emner, der ligger inden for et bestemt emne inden for en myndigheds ressortområde.

De digitaliserede sager fra Justitsministeriets 3. kontor indeholder eksempelvis ikke bare redegørelser for grupperne på de politiske yderfløje, men også statens modsvar i form af det lovforberedende arbejde til nogle af periodens helt centrale love til beskyttelse af den offentlige orden.

+ Åben alle- Luk alle
 • Journalsager – læs mere om arkivserien her

  En pakke med journalsager indeholder som regel mange forskellige sager. Her er nævnt de mest interessante i forhold til problemstillingen om forsvar for demokrati:

  •  I arkivpakken, der indeholder sagerne 1931/214-1931/250, er navnlig sag nr. 1931/227 helt central med redegørelse for forstyrrelse af den offentlige orden. Her er redegørelser for fascistiske sammenslutninger og kommunistpartiet DKP, men også for Danmarks Hjemmeværn, som gerne ville bistå politiet under eventuelle uroligheder.
  • Hele fem arkivpakker, fordelt på mere end 50 læg, fylder journalsag nr. 1933/745. Der er tale om store dele af det lovforberedende arbejde vedrørende politiloven af 1937.
  • I pakken med numrene 1933/944-967 findes – blandt flere andre interessante sager – sagen om urolovene (1933/967)
  • I pakken 1939/385-1939/409 findes blandt andet sag nr. 389, forbud mod visse sammenslutninger m.m.
 • Justitsministeriets 3. kontor – læs om arkivskaberen her

  Justitsministeriet blev oprettet i 1848 og varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi, anklagemyndighed og retsvæsen. For perioden 1848-1967 er arkivalierne henlagt efter ressortkontor. 3. Kontor blev oprettet i 1919 og fik bl.a. den kriminelle retspleje og politivæsen som sine områder.

  Ministeriets arkiv er ordnet efter det journalsagssystem, hvor en sag fik tildelt et nummer ved oprettelsen, og alle senere indkomne breve og notater vedrørende samme sag blev lagt på samme nummer.

Se arkivalierne her