Spring til indhold

Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret – Pådømte sager 1918-1919

I 1918 kom revolutionen også (næsten) til København. Flere gange var demonstranter og politiet i slagsmål. I kriminal- og politirettens arkiv finder man arkivalierne, der beskriver begivenhederne, navnlig set fra politiets side.

Den udvalgte pakke med pådømte sager omhandler primært optøjer i forbindelse med syndikalistmøder og andre voldsomme aktiviteter i København i 1918.

Her er især materiale om grønttorvsspektaklerne den 13. november 1918. Men der er også kilder til begivenhederne omkring 29. januar, ligeledes på Grønttorvet, og ”Stormen på Børsen” den 11. februar 1918.

Arkivskaberen bag de pådømte sager er Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret.

+ Åben alle- Luk alle
 • Pådømte sager 1918-1919 - læs mere om arkivserien

  De pådømte sager er henlagt og samlet efter den dato, hvor der er afsagt dom. I dette tilfælde er dommen blevet afsagt 24. maj 1919, og de forskellige enkeltsager er samlet under nr. 823 med betegnelsen ”vedrørende de revolutionære syndikalistoptøjer i København i 1918”.

  Heri indgår sagsakter vedrørende personer, som er dømt for vold og fornærmelse, anstiftelse over for militærpersoner til mytteri og lydighedsnægtelse m.v. Blandt de dømte personer finder man Thøger Ingvard Marius Thøgersen, Søren Alfred Mogensen, Poul Martin Louis Gissemann, Lars Johannes Marinus Nielsen, Marie Sofie Nielsen og Aage Jørgensen.

  I pakken findes også konfiskerede forhandlingsprotokoller for ”Foreningen for Konsekvente Antimilitarister” og ”Danmarks Socialistiske Arbejderparti”.

 • Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret - læs om arkivskaberen

  Københavns Kriminal- og Politiret blev oprettet i 1845. Retten skulle behandle kriminelle sager, det vil sige undersøge og pådømme sager mod personer, der var sigtet for at have begået forbrydelser i København.

  Københavns Kriminal- og Politiret var inddelt i en række kamre og afdelinger, som varetog forskellige typer sager. Under Justitskontoret blev de ”pådømte sager” – også kaldet straffeakter eller domsakter – arkiveret.

Se arkivalierne her