Spring til indhold

Københavns Politi, 2. Politiinspektorat – Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere 1880

Et fotoalbum over kvinder, hvoraf mange har været indskrevet som prostituerede i København.

Blandt de vigtigste værker om prostitution i Danmark i 1800-tallet kan nævnes: Merete Bøge Petersen: Den reglementerede prostitution i København 1874-1906, 2000, Merete Bøge Petersen: Prostitutionen og grundloven. Regulering af og debat om prostitution i Danmark i perioden ca. 1860-1906, 2007, og Niels Jul Nielsen og Lise Astrup Frandsen: Sex til salg i storbyen. Prostitution sidst i 1800-tallet og i nyere tid, 2010.

En præsentation af Københavns Politis mange arkivserier om prostituerede i 1800-1900-tallet ses i: Jørgen Mikkelsen: Arkivalske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten – en præsentation af nogle vigtige arkivserier, Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2, s. 62-82.

Billederne i fotoalbummet er udgivet af Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo på CD’en Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere samt navneregister til Københavns Politis sager vedr. indskrevne fruentimmere 1833-1906, 2008.

+ Åben alle- Luk alle
  • Københavns Politi, 2. Politiinspektorat – Læs om arkivskaberen her

    Københavns Politi blev omorganiseret i 1863. Der blev herved oprettet tre inspektorater, som dækkede hhv. ordenshåndhævelse, efterforskning af forbrydelser og sundhedsvæsen ”derunder tilsynet med løsagtige fruentimmer m.v.” Hvert af disse inspektorater skabte deres eget arkiv.

Se arkivalierne her