Spring til indhold

Kolding Politi: Udvisningsprotokol 1919-1930

Mellem 1864 og 1920 lå Kolding kun små 10 km. nord for den dansk-tyske grænse. Derfor endte mange, der havde sneget sig ulovligt over grænsen sydfra, ved politiet i Kolding. Udvisningsprotokollen viser også almindelig praksis, når udlændinge blev truffet uden lovligt erhverv og tilstrækkeligt med penge på lommen.

Udvisningsprotokollen er en kronologisk ordnet protokol, hvor et resume af sagen mod den pågrebne udlænding er noteret. Udvisningens dato og vilkår er ligeledes anført.

Udvisningsprotokoller findes fra f.eks. Tønder og Gråsten Politikredse i Sønderjylland, men også fra politikredse som Århus og Roskilde.

+ Åben alle- Luk alle
  • Kolding Politi - læs om arkivskaberen her

    Med retsreformens ikrafttræden i 1919 blev den udøvende og den dømmende myndighed adskilt, og de gamle retsbetjente afløst af henholdsvis politimester og dommer.

    Frem til 1937 var det lokale ordenspoliti, som det i Kolding, stadig en kommunal institution, idet politimesteren dog var statsansat. Kriminalpolitiet blev statsligt allerede i 1919.

Se arkivalierne her