Spring til indhold

Kommission af 3/8 1815 til undersøgelse og påkendelse af tumulter i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset d. 31/7 1815 – Forhørsprotokol

Den 31. juli 1815 var der tumult og optøjer i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset. Fangerne protesterede mod de ringe forhold i fængslet. Den nedsatte kommission skulle afdække årsager og forløb.

Den nedsatte kommission brugte de næste måneder til at foretage afhøringer af fanger, fængselsbetjente, fængselsledelse og andre involverede for at afdække optøjernes forløb.

Alle forhør blev detaljeret nedfældet i forhørsprotokollen, som således giver at godt indblik i fangelivet på Christianshavn.

+ Åben alle- Luk alle
  • Forhørsprotokol – Læs mere om arkivserien her

    54 fanger blev i februar 1816 dømt hårde straffe for deres deltagelse i tumulterne – fra livsstraf til tre års rasphusarbejde (se opslag 365 – 371).

  • Kommissionen af 3/8 1815 – Læs om arkivskaberen her

    Efter kongelig befaling blev kommissionen, med etatsråd Carstens som formand, nedsat ganske få dage efter optøjerne. Gennem de næste måneder arbejdede kommissionens medlemmer dagligt med afhøringer af fangerne, indtil dommene blev afsagt den 3. februar 1816.

Se arkivalierne her