Spring til indhold

Landmålingsarkivet – Hartkornsspecifikationer i hht. rentekammerordrer 1788-1794

Hartkornsspecifikationerne indeholder oplysninger om alle bondebrug i et givet område. De udgør dermed en fremragende kilde til at give et øjebliksbillede af ejendomsstrukturen i et bestemt område – eventuelt med henblik på at sammenligne mellem forskellige landsdele.

I 1788 bad Rentekammeret de enkelte amter om at indsende oversigter over skattepligtigt hartkorn til centraladministrationen. Det blev til en række hartkornsspecifikationer, der i hovedsagen blev udarbejdet med udgangspunkt i årene 1790-1791.

Hartkornsspecifikationerne indeholder oplysninger om alle brugs størrelse (målt i hartkorn), deres ejere og deres brugere.

+ Åben alle- Luk alle
 • Hartkornsspecifikationer i hht. rentekammerordrer – læs mere om arkivserien

  Pakkerne med hartkornsspecifikationer er henlagt efter amt. Bindet med hartkornsspecifikationen for Skivehus amt begynder på opslag 292.

  Inden for hvert amt er hartkornsspecifikationer struktureret efter sogn, ejerlav og brugstype (gård, hus med jord eller jordløst hus).
  Sammenhæng med andre arkivserier:

  Hartkornsspecifikationen viser et tværsnit af, hvem der sad på hvilke bondebrug under hvilke godser i årene omkring 1790-1791.

  Da specifikationerne er udarbejdet få år efter den første bevarede folketælling fra 1787, kan oplysningerne om folketællingens husstande og ejendomsstrukturen ofte kobles sammen, hvis der ikke var kommet en ny fæster på bruget i tiden mellem folketællingens og hartkornsspecifikationens udarbejdelse. Find folketællingen 1787 i original på Arkivalieronline eller download den fra folkifortiden.dk

 • Landmålingsarkivet – læs om arkivskaberen her

  Landmålingsarkivet blev oprettet i 1695 med den primære opgave at opbevare og registrere det omfattende arkivmateriale, som matrikuleringen i 1680erne havde kastet af sig. Sidenhen blev det et naturligt samlingssted for arkivalier vedrørende matrikelvæsenet, selv om disse måtte være udarbejdet af andre – gerne midlertidigt eksisterende – administrative enheder. I 1827 blev Landmålingsarkivet lagt under Rentekammerets Matrikelkontor.

  Landmålingsarkivet havde hele riget som geografisk område for sine aktiviteter.

Se arkivalierne her