Spring til indhold

Landsarkivet for Nørrejylland: Godsarkiver 2, Hedekolonierne

Hvordan finder man rundt i arkivalierne vedrørende hedekolonierne? Denne arkivserie er en registratur, udarbejdet af Landsarkivet, som fortæller om de arkivalier, der har med hedekolonierne at gøre.

Registraturen indeholder en oversigt over arkivskabere og arkivserier med relevans for hedekoloniernes historie, og så indeholder den et grundigt sagregister til de 14 pakker med korrespondance fra 1759 til 1777, som indgår i arkivet fra Kommissionen til de tyske bønders etablering på hederne.

Registraturen er udarbejdet i første halvdel af 1970erne og trykt i 1974.

+ Åben alle- Luk alle
  • Landsarkivet for Nørrejylland - læs om arkivskaberen her

    Landsarkivet for Nørrejylland, nu Rigsarkivet i Viborg, er den institution i Rigsarkivet, hvor de fleste arkivalier vedrørende de jyske hedekolonier bliver opbevaret. En af arkivets opgaver har altid været at udarbejde registraturer over de arkivalier, som findes på arkivet.

Se arkivalierne her