Spring til indhold

Landsarkivet for Sønderjylland, Topografica (1933 – ) – Adressen til Kong Wilhelm I af Preussen om Opfyldelse af Pragfredens § 5 1869

I 1869 samlede den danske bevægelse i Sønderjylland underskrifter til kong Wilhelm af Preussen om opfyldelse af paragraf fem i Pragfreden fra 1866, hvori der blev stillet ”de nordlige distrikter af Slesvig” en afstemning i udsigt om landsdelens kommende tilhørsforhold.

Det samlede resultat blev 26.592 underskrifter. De mange fortrykte blanketter med adressens tekst og underskrifterne blev indbundet. De viser, at det var mænd fra alle sociale lag, som skrev under. Adressen til kong Wilhelm blev alt i alt en stærk dansk manifestation. Noget håndgribeligt resultat kom der imidlertid ikke ud af den. Hverken indenrigsministeren eller kongen ville modtage adressen, og hverken i landdagen eller rigsdagen kom den til behandling. De fem bind giver imidlertid navnene på en stor del af Sønderjyllands dansksindede befolkning i 1869 og viser, at den gik ind for en løsning af grænsespørgsmålet gennem en folkeafstemning, dvs. gennem virkeliggørelse af folkenes selvbestemmelsesret. Det fik betydning for de danske sønderjyders stilling til grænsespørgsmålet 1918-20.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indholdet og dets orden

  Indholdet udgøres af 5 bind med underskrifter, ét bind for hvert amt: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Flensborg.  Inden for hvert bind er underskrifterne ordnet sognevis.

 • Landsarkivet for Sønderjylland, Topografica (1933 - ) - Læs mere om arkivskaber

  Adresserne befinder sig i Rigsarkivet Aabenraas samling af topografica under Nordslesvig som helhed.

  Litteratur:
  Sønderjyllands Historie bind V, 1932-33, s. 91-96.
  Hans Schultz Hansen og Henrik Becker-Christensen: Sønderjylland historie 2: Efter 1815, 2009, s. 152f (her kort over udbredelsen).

Se arkivalierne her