Spring til indhold

Martin Johannes Hammerich og hustru Esther Johanne Marie, født Jørgensens, privatarkiv, materiale vedr. Sønderjylland og dansk-tyske forhold

Martin Hammerich (1883-1940) var en dansk embedsmand med et stærkt engagement i det sønderjyske spørgsmål.

Som sekretær for Det sønderjyske Udvalg af 1918 og som kontorchef i Det Midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender fik han betydelig indflydelse på den praktiske udformning af Sønderjyllands indlemmelse i Danmark.

+ Åben alle- Luk alle
  • Materiale vedr. Sønderjylland og dansk-tyske forhold - Læs mere om arkivserien her

    Arkivserien indeholder materiale vedr. Sønderjylland og dansk-tyske forhold: Den dansk-tyske traktat om grænsen fra 1922, Genforeningen i 1920, direktør Emil Glückstadts beretning om rejsen til Paris 1919, sager vedr. grænsespørgsmålet 1919, kammerherre Kriegers udvalg vedr. Slesvigs genforening med Danmark (herunder udvalgets protokol) 1918-19, sager vedr. Mellemslesvig 1919-20, møder i Berlin 1922 og udkast til lov om indførelse af dansk ret i Sønderjylland (det sidste også fra Kriegerudvalget).

  • Martin Johannes Hammerich og hustru Esther Johanne Marie, født Jørgensens, privatarkiv - Læs om arkivskaberen her

    Martin Hammerich interesserede sig allerede i gymnasietiden for Sønderjylland, og som student var han medlem af Studenterforeningens sønderjyske fraktion ”To Løver” og aktiv i dennes arbejdsudvalget “Heimdal”. På sine mange rejser til Sønderjylland knyttede han kontakter til førende danske personligheder, bl.a. H.P. Hanssen. Som fuldmægtig hos by- og herredsfogeden i Stege kom han tæt på den senere statsminister C.Th. Zahle.  I 1918 sendte han på H.P. Hanssens opfordringsendte bud efter Hammerich for at gøre ham til sekretær for Kriegerudvalget.

    Ministeriet for sønderjyske Anliggende blev oprettet i juni 1919, med H.P. Hanssen som minister, og her blev Hammerich kontorchef frem til ministeriets opløsning i 1920. Da arbejdet med Genforeningen var afsluttet i København, søgte og fik han stilling som dommerfuldmægtig i Løgumkloster. Her fik han blik for jordspørgsmålets store betydning. Han var blandt initiativtagerne til Jordfordelingskommissionen i 1924, hvis sekretær han blev, og i 1927 medvirkede til at genoprette ”Landeværnet” som modtræk mod den tyske kreditforening Vogelgesang.

    Efter slesvig-holstenske nazisters kampagne mod grænsen i 1933 medvirkede Hammerich ved oprettelsen af Det unge Grænseværn, og han tog initiativ til Grænseegnenes danske Samfund, hvis formand han var fra 1933 til sin død i 1940.

Se arkivalierne her