Spring til indhold

Medicinalindberetninger, Færøerne

Medicinalindberetningerne beskriver landets sundhedsforhold.

Sundhedsstyrelsen modtog indberetninger fra Færøerne fra kredslægen. Indberetningerne indeholder oplysninger om befolkningens størrelse og aktuelle sundhedsforhold. I begyndelsen bestod indberetningerne blot af en beskrivelse, mens der senere blev indført særlige skemaer. Myndighederne brugte indberetningerne til at iværksætte særlige initiativer, når epidemier skulle bekæmpes eller når man iværksatte vaccination af befolkningen.

 

Se arkivalierne her