Spring til indhold

Ministeriet for Offentlige Arbejder (Trafikministeriet), Kommissionen af 10.03.1919 angående Plan til en By ved Hirtshals – Betænkning, kloakafgift, byplan og kort 1919 – 1949

Hirtshals er en af de byer, der blev planlagt og bygget i første halvdel af det 20. århundrede efter moderne byplanlægning. Kommissionens arkiv giver et godt billede på den tids byplanlægning.

I 1919 nedsatte Ministeriets for Offentlige Arbejder en kommission, som skulle bearbejde de forslag, som var indkommet ved en konkurrence for opførelsen af en helt ny by omkring Hirtshals fiskerhavn.

Kommissionen afholdt en række møder, hvor alle aspekter vedr. etableringen af en helt ny by drøftedes. Kommissionens arbejde afsluttedes i 1923, men der findes materiale helt frem til 1949 i kommissionens arkiv.

+ Åben alle- Luk alle
 • Betænkning, kloakafgift, byplan og kort – Læs mere om arkivserien her

  Arkivet indeholder kommissionens baggrundsmateriale for den afgivne betænkning:

  • Projektbeskrivelse for ”Hirtshalsprojektet” (opslag 3)
  • Forslag til byggevedtægt (opslag 68)
  • Forhandlingsprotokol for kommissionen (opslag 121)
  • Bygningslov (opslag 190)
  • Betænkning 1923-32 med udstykningsplan, matrikulering og grundsalgspriser (opslag 252)
  • Ejere af matrikler (opslag 294)
  • Oversigtskort (opslag 437)
  • Kloakprojekt 1949 (opslag 444)
  • Kloakprojekt 1924 (opslag 485)
  • Bygningsreglement for Hirtshals (opslag 547)
  • Udstykningsplaner og ekspropriation (opslag 565)
  • Betænkning ”Plan til en by ved Hirtshals” 1923 (opslag 636-671)
 • Kommissionen af 10.03.1919 angående Plan til en By ved Hirtshals – Læs om arkivskaberen her

  Kommissionen blev nedsat i 1919 af Ministeriet for Offentlige Arbejder med vandbygningsdirektør V. Westergaard som formand og medlemmerne stadsingeniør I.I. Voigt, arkitekt Ulrik Plesner, borgmester K.Ø. Holch og professor M. Nyrop.
  Planlægningen skete i samarbejde med konkurrencens vinder, arkitekterne Knud H. Christiansen og Steen Eiler Rasmussen.
  Kommissionen afgav betænkning i maj 1923.

Se arkivalierne her