Spring til indhold

Mosaisk Trossamfund, Fredericia Menighed – Forhandlingsprotokol, 1808 – 1906

Jøderne i Danmark var op gennem 1600-1700-tallet underlagt en lang række begrænsende tiltag fra det danske samfund, bl.a. måtte jøder kun bo i København. Men med tiden blev der givet lettelser, således at jøder kunne bosætte sig uden for København. I slutningen af 1600-tallet begyndte den jødiske indvandring til Fredericia, foranlediget af Christian den 5., der, for at tiltrække formuende indvandrere, udstedte særlige privilegier for byen.

I forhandlingsprotokollen findes optegnelser om alle væsentlige områder omkring den jødiske menighed og synagogens indretning og drift.

+ Åben alle- Luk alle
  • Forhandlingsprotokol 1808 - 1906 – Læs mere om arkivserien her

    I protokollen kan menighedens store og små begivenheder følges, ligesom alle beslutninger af økonomisk karakter (bl.a. ind- og udbetalinger) er indført.

    Grundlaget for menigheden findes i ”Reglement for den jødiske menigheds offentlige væsens indretning og bestyrelse i Fredericia”, 1809-10 (opslag 14-17).

  • Mosaisk Trossamfund, Fredericia Menighed – Læs om arkivskaberen her

    Det Mosaiske Trossamfund i Fredericia opstod, da Christian den 5. tillod jøder at slå sig ned i byen. Da der i 1809 blev givet fri ret for jøder født i Danmark til at bosætte sig uden for deres oprindelige opholdssted, valgte mange at bosætte sig uden for København, bl.a. i Aarhus og i Fredericia, hvorved menigheden voksede. Ved en kongelig forordning af 1814 opnåede jøderne almindeligt borgerskab, og alle love om jøder blev ugyldiggjort, men først i 1849 fik jøderne med Grundloven fastslået retten til at udøve deres egen religion.

Se arkivalierne her