Spring til indhold

Musse Herred: Anmeldelser af udenlandske arbejdere 1909-1917

Tilsynet med udlændinge var indtil 1914 overladt til herreds-, by- og birkefogder i deres egenskab af politimyndighed. Da der i 1908 blev vedtaget en lov om tilsyn med de arbejdsgivere, der beskæftigede udenlandsk arbejdskraft, blev tilsynet med arbejdsgiverne også politiets arbejde. Ikke mindst i en lollandsk jurisdiktion som Musse Herred fik politiet travlt.

Loven i 1908 blev i folkemunde kaldt “Polakloven”, fordi det ikke mindst var de mange polske roearbejderes forhold, der skulle føres tilsyn med. Arbejdsgiverne blev ved loven forpligtet til at indsende et skema med angivelse af, hvor mange udenlandske arbejdere der var beskæftiget i virksomheden, og f.eks. hvordan deres boligforhold var. Disse udfyldte skemaer er hovedstammen i arkivserien, som findes i sin helhed på kildepakken.

En bornholmsk pendant findes under Svaneke Herred.

+ Åben alle- Luk alle
  • Anmeldelser af udenlandske arbejdere - læs mere om arkivserien her

    Arkivserien “Anmeldelser af udenlandske arbejdere” giver også en fornemmelse af politiets forretningsgang. Politibetjenten tog ud til “polakkasernen”, som det ofte var her på Lolland, for at registrere de nye arbejdere (udstedelse af opholdsbøger) og udførte ved den lejlighed tilsynet med forholdene for arbejderne. Ikke mindst i 1909 er der ofte en tegning af “kasernen”.

    Se også Indenrigsministeriet: Sager/indberetninger vedr. lov af 21.8.1908.

  • Musse Herred - læs om arkivskaberen her

    Herredsfogden var dommer og politimester i herredet. Først ved retsplejelovens ikrafttræden i 1919 blev herredsfogdens opgaver adskilt og placeret hos de nye politimestre og dommere.

    Jurisdiktionen Musse Herred eksisterede frem til 1919 og udgjordes af den vestlige del af Lolland i Maribo Amt.