Spring til indhold

Oplysninger om influenzaen i Danmark, 1918-1919

I 1918-19 blev verden ramt af lokale influenzaepidemier, som tilsammen anslås at have slået omkring 25 millioner mennesker ihjel på verdensplan.

Oplysninger om influenzaen i Danmark består af en række indberetninger, som de praktiserende læger blev anmodet om at indsende til Sundhedsstyrelsen fra maj måned 1919. Sundhedsstyrelsen var interesseret i at høre om de praktiserende lægers praktiske erfaringer med sygdommen.

Skemaerne bestod af 22 spørgsmål om alt lige fra symptomer til lægens formodninger om, hvordan sygdommen var opstået. Herudover blev lægerne opfordret til at medsende eventuelle statistikker, som de måtte have lavet.

Se arkivalierne her