Spring til indhold

Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar – Bengalske dokumenter, 1674-1778

De bengalske dokumenter består af indkommende breve skrevet dels på bengali dels på dansk fra udsendinge til Bengalen og endelig også på hollandsk og engelsk.

Helt fra grundlæggelsen af kolonien i Tranquebar var det en ambition at etablere handel med Bengalen og gerne have et faktori eller loge. Det blev dog ofte konfliktfyldt, hvilket de bengalske breve vidner om. Der findes også diverse varefortegnelser, inventarier og gældssager i blandt dokumenterne, se nedenfor.

De bengalske dokumenter er ordnede efter Engelharts registratur.

+ Åben alle- Luk alle
 • Bengalske dokumenter - Læs mere om arkivserien

  Indholdet fra perioden frem til 1729 er blandt andet følgende dokumenter på dansk (bemærk, at stednavne angives med vor tids stavemåde, mens personnavne staves som de står. I kilderne står Bellesor eller Bellesoor, men her bruges det nutidige Balasore, der ligger i delstaten Orissa). Dokumenterne handler primært om logen i Balasore:

  • Oversættelse af et brev som er skrevet af Mirrisa Mellecanina til ambassadør Werner Friis. Dateret august 1674 – findes i to eksemplarer.
  • Kopi af en firman og frihedsbrev fra Nababen af Satte__kan, som regerer i alle lande i Bengalen og Orissa, til den danske kaptajn Wilchen Wiberts fra 5. august 1676. Findes i to eksemplarer, men det ene mangler øverste halvdel.
  • Oversættelse af en portugisisk protest fra kaptajn Christopfer Boldewig og skipper Rasmus Tomesen, skipper på skibet Christianshavn, til Mirrasa Mospacolly Posudar i Balasore, dateret Balasore 16. juli 1682. Er desuden underskrevet af Randel Randelsen.
  • Kompagniets krav på guvernøren og købmændene i Balasore. Signeret af Lambert Dierichs og dateret Castellet Dansborg 4. januar 1684.
  • Inventarium på husgeråd som findes i kompagniets logi på Balasore, som assistent Christopher Boldig har ansvaret for. Dateret Balasore 15. juni 1682 og signeret af Rasmus Thomesen, Randel Randelsen og Iver Andersen.
  • Oversættelse af et brev fra en moor Agamode Lebe, som på ordre fra dansk kaptajn har købt et skib på kompagniets vegne. Dateret Balasore 22. oktober 1682.
  • Brev på engelsk hvis brevhoved mangler. Dateret 1684.
  • Omkostninger i logien i Balasore fra januar til marts 1684. Signeret af Christoffer Boldich og dateret Balasore 8. april 1684.
  • En attest om det skib de har købt i Bengalen. Signeret af Rasmus Tomesen, Christoffer Boldich og Randel Randelsen samt dateret Balasore 20 oktober 1682.
  • Fortegnelse på de kurante varer, som kan forhandles i Balasore, Hooghly ”Cassambasaer” og Dhaka og andre steder i Bengalen. Signeret af Gerd Kohlendahl og dateret Balasore 25. april 1684. Findes i to eksemplarer.
  • Kopi af brev på hollandsk fra Gerhart Kohlendahl til den engelske direktør på Hooghly om afdøde Joachim Paullis gæld, dateret maj 1684. Desuden en kvittering for nogle penge, som er betalt. Findes i to eksemplarer.
  • Om 23 ropier som Kohlendahl har betalt til den hollandske mester, som har givet medicin, mens de var i Balasore. Signeret af Iver Andersen Nordby og dateret Balasore august 1684.
  • Kopi af den engelske direktørs brev på hollandsk fra Hooghly til Gerhart Kohlendahl om Joachim Paullis gældssag. Dateret Hooghly juni 1684. Findes i to eksemplarer.
  • ”Anno 1684 den 17. maj i Balasore i kompagniets loge blev i Jesu navn retten sat”. Retten bestod af løjtnant Jacob van Hogenhouch, skipper Randel Randelsen, assistent Christoffer Boldich, styrmand Knud Wedermand og lodsmand Ole Knudtzen. Retten skulle beslutte om kompagniets skib Dansborg, som lå for anker på det gamle Balasores red om det skal flyttes til logiens red. Signeret af Gerdt Kohlendahl.
  • Iver Andersen Nordbys kvittering for 3 obligationer på i alt 4228 ropier. Signeret af Iver Andersen Nordby og dateret Balasore 7. september 1684.
  • Inventarium på det gods som befinder sig i kompagniets loge i Balasore. Signeret af Gerd Kohlendahl, W. Hogenhouch, Wedermand, Randel Randelsen og Christoffer Boldich og dateret 9. april 1684.
  • Den hollandske mesters regning på 23 ropi for de af kompagniets folk, som havde været syge. Signeret Martinus Kuhhop og dateret Balasore 19. august 1684.
  • Iver Andersen Nordbys kvittering for at have modtaget 50 ropier til vedligeholdelse i logen af hr. Kohlendahl m.v. Signeret i hast af Iver Andersen Nordby og dateret på skibet Dansborg 29. august 1684
  • Memorial om købmænd som selv har skibe i Balasore og i Hooghly. Signeret af Gerd Kohlendahl og dateret Balasore 25. april 1684.
  • Christoffer Boldichs general-regning fra primo januar 1677 til ultimo marts 1684. Signeret af Christoffer Boldich og dateret Balasore 12. april 1684.
  • Kopi af agent W. Hedges brev vedrørende forhold om Joachim Paullis gældpå engelsk til Gerd Kohlendahl, Signeret W. Hedges og dateret 4. juni 1684.
  • Oversættelse af nababen af Bengalens kontrakt til Mahomet Casimo på, at Ostindisk Kompagni må bygge en loge på Balasore. Signeret af Kong Arinxia men er uden dato. Findes i to eksemplarer
  • Kopi af en formaõ, som er underskrevet og givet af den store Mogul i hans rådspersoners nærværelse. Signeret af Prinsxa, Alam exatcam Peotabolias men uden dato.
  • Kopi af fortegnelse over det gods som mangler hos Christopher Boldig i kompagniets loge Balasore, i forhold til det han af kaptajn Welchens Wiberts har fået. Signeret af Claus Vogdt og dateret Castellet Dansborg 9. december 1682.
  • Fortegnelse over det gods som forbliver i kompagniets loge under ansvar. Signeret af cannecappel Sapa Signeran og dateret Masulipatnam 18. marts 1684.
  • Omkostning ved kompagniets loge fra primo november 1682 til ultimo december 1683. Signeret Christoffer Boldich og dateret Balasore 8. januar 1684. På bagsiden noteret, at det var sidste regning fra Christoffer Boldig fra Bengalen.
  • Christoffer Boldigs konto hos kompagniet over kontante penge i Bengalen 1677-1680. Signeret af Claus Vogdt.
 • Ostindisk Kompagni, afdelingen i Tranquebar - Læs mere om arkivskaberen

  Christian 4. etablerede det første Ostindiske Kompagni i 1616, og i 1620 indgik Christian 4. og Nayaka Raghunatha i Thanjavur en aftale om etablering af en koloni i byen Tranquebar. Det viste sig ikke at være rentabelt og det første Ostindiske Kompagni fungerede således kun indtil 1643.

  Den 28.11.1670 etablerede man et nyt Ostindisk kompagni, som dog på det tidspunkt allerede havde virket siden 1668. Kompagniet var et privat handelskompagni bestående af flere forskellige interessenter. I 1729 indstillede kompagniet sine handelstogter, og der blev skrevet til rådet i Trankebar, at kompagniet havde opgivet sin virksomhed, og at kongen havde overtaget fæstningen mm. i Trankebar. En del af interessenterne dannede derpå private interimsocieteter, som havde et vist held med sine handelstogter og kom til at danne overgangen til Asiatisk kompagni af 1732, idet et af dem startede en dansk Kinahandel.

Se arkivalierne her