Spring til indhold

Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar – Kommissionsprotokol ang. en strid mellem Ostindisk Kompagni og Porto-Novo, 1683

Protokollen er fra en periode under den kontroversielle kommandant Axel Juel, hvorfra der ikke er så megen dokumentation.

Kommisionsprotokollen handler om en strid mellem Ostindisk Kompagni og Porto Novo og er fra 1683. Den har 16 tekstsider.

Portonovo hedder i dag Parangipettai og ligger kun ca. 60 km nord for Tranquebar.

+ Åben alle- Luk alle
  • Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar - Læs mere om Arkivskaberen

    Christian 4. etablerede det første Ostindiske Kompagni i 1616, og i 1620 indgik Christian 4. og Nayaka Raghunatha i Thanjavur en aftale om etablering af en koloni i byen Tranquebar. Det viste sig ikke at være rentabelt og det første Ostindiske Kompagni fungerede således kun indtil 1643.

    Den 28.11.1670 etablerede man et nyt Ostindisk kompagni, som dog på det tidspunkt allerede havde virket siden 1668. Kompagniet var et privat handelskompagni bestående af flere forskellige interessenter. I 1729 indstillede kompagniet sine handelstogter, og der blev skrevet til rådet i Trankebar, at kompagniet havde opgivet sin virksomhed, og at kongen havde overtaget fæstningen mm. i Trankebar. En del af interessenterne dannede derpå private interimsocieteter, som havde et vist held med sine handelstogter og kom til at danne overgangen til Asiatisk kompagni af 1732, idet et af dem startede en dansk Kinahandel.

Se arkivalierne her