Spring til indhold

Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar – Rådets kopibog over udgående breve, 1700-1732

Arkivserien indeholder kopier af de breve, som udgik fra Det Sekrete Råd i Tranquebar til lokale.

Brevene i arkivserien: ‘Rådets kopibog over udgåede breve’ er ofte oversat, fordi originalen skulle være på et sprog modtageren kunne forstå. Adressaterne er fx fyrster, ministre, embedsmænd, købmænd, kompagniets faktorer i faktorier og loger, kompagniets cannecapler, kompagniets personale på skibe, frimænd, guvernører eller andre repræsentanter for de øvrige europæiske handelskompagnier.

Kopier af rådets breve til direktionen i København har sin egen kopibog.

Rådets kopibøger over udgående breve er i meget dårlig bevaringstilstand, og en del af dem har ikke kunnet digitaliseres, og det markeres med indlagte plakater. Siderne ligger ikke altid i rækkefølge.

+ Åben alle- Luk alle
 • Rådets kopibog over udgåede breve, - Læs mere om arkivserien

  I protokollen med Rådets kopibog over udgående breve fra 1702-1703 ligger der i starten et læg med Indkomne brevbøger fra 1702.

  I protokollen med Rådets kopibog over udgående breve fra 1707-1708 og 1710-1711 ligger der et læg med Indkomne brevbøger fra 1711 (har sidenumrene 113-132).

  I protokollen med Rådets kopibog over udgående breve fra 1712-1713 ligger der to løse sider, hvoraf det ene ser ud til at stamme fra en Indkomne brevbøger fra 1700.

  Følgende årgange mangler: 1704-1705; 1709; 1714; 1716; 1718

  Følgende årgange af indkomne brevbøger er helt eller delvist digitaliseret:.1700-1701; 1702-1703; 1706-1708 og 1710-1711; 1711-1712; 1712-1713; 1715, 1717; 1719-1720; 1720-1721; 1721-1722; 1726-1727; 1728-1729; 1729-1730; 1731-1732.

  Følgende årgange har ikke kunnet digitaliseres på grund af skade: 1723

 • Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar - Læs mere om arkivskaberen

  Christian 4. etablerede det første Ostindiske Kompagni i 1616, og i 1620 indgik Christian 4. og Nayaka Raghunatha i Thanjavur en aftale om etablering af en koloni i byen Tranquebar. Det viste sig ikke at være rentabelt og det første Ostindiske Kompagni fungerede således kun indtil 1643.

  Den 28.11.1670 etablerede man et nyt Ostindisk kompagni, som dog på det tidspunkt allerede havde virket siden 1668. Kompagniet var et privat handelskompagni bestående af flere forskellige interessenter. I 1729 indstillede kompagniet sine handelstogter, og der blev skrevet til rådet i Trankebar, at kompagniet havde opgivet sin virksomhed, og at kongen havde overtaget fæstningen mm. i Trankebar. En del af interessenterne dannede derpå private interimsocieteter, som havde et vist held med sine handelstogter og kom til at danne overgangen til Asiatisk kompagni af 1732, idet et af dem startede en dansk Kinahandel.

Se arkivalierne her