Spring til indhold

Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar – Sekretprotokol, 1690-1710

Sekretprotokollerne er forhandlings- og resolutionsprotokoller for »det sekrete råd« i Tranquebar.

Det Secrete Råds protokoller er referater og resolutioner m.v. fra hvert eneste møde i Det Secrete Råd, der var den lokale ledelse af Ostindisk Kompagni med alle faktorier og loger. Det Secrete Råd bestod af kommandanten og 3-5 købmænd. I perioden 1690-1730 er Det Secrete Råds protokoller den centrale dokumentation for ledelsen og driften af alle kompagniets aktiviteter i Sydøstasien samt for forbindelsen med hovedkontoret i København.

Hver secretprotokol starter normalt i august måned og afsluttes i juli efterfølgende år. Der er ingen registre, så der er kun en kronologisk tilgang. Til gengæld har secretprotokollerne ofte henvisninger til rapportbøger og brevbøger. Efter en planlagt og allerede fremskredet transskription af protokollerne vil det være muligt at fritekstsøge.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sekretprotokoller – Læs mere om arkivserien her

  Protokollerne er i mange tilfælde meget nedbrudte, men Rigsarkivet har i perioden 2009-2020 gennemført en stabiliserende konservering, så det er blevet muligt at få dem digitaliseret, og det arbejde forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

  Der er bevaret 32 protokoller fra perioden 1690-1730, og de indeholder over 4000 sider tekst. Visse protokoller er ikke komplette, idet sider fra protokollernes start eller slutning kan mangle, og ditto for visse enkeltsider i bogblokken.

  Fra perioden 1690-1730 mangler følgende 9 protokoller: 1693-1694; 1698-1699; 1701-1702; 1703-1704; 1706-1707; 1707-1708; 1715-1716; 1720-1721 og 1721-1722.

 • Ostindisk Kompagni – Læs om arkivskaberen her

  Christian 4. etablerede det første Ostindiske Kompagni i 1616, og i 1620 indgik Christian 4. og Nayaka Raghunatha i Thanjavur en aftale om etablering af en koloni i byen Tranquebar. Det viste sig ikke at være rentabelt og det første Ostindiske Kompagni fungerede således kun indtil 1643.

  Den 28.11.1670 etablerede man et nyt Ostindisk kompagni, som dog på det tidspunkt allerede havde virket siden 1668. Kompagniet var et privat handelskompagni bestående af flere forskellige interessenter. I 1729 indstillede kompagniet sine handelstogter, og der blev skrevet til rådet i Trankebar, at kompagniet havde opgivet sin virksomhed, og at kongen havde overtaget fæstningen mm. i Trankebar. En del af interessenterne dannede derpå private interimsocieteter, som havde et vist held med sine handelstogter og kom til at danne overgangen til Asiatisk kompagni af 1732, idet et af dem startede en dansk Kinahandel.

 • Sekretprotokoller - Læs afskrifter af udvalgte sekretprotokoller

  Her finder du to af sekretprotokollerne i afskrift. Der er foretaget en bogstavret afskrift med den undtagelse at ‘aa’ er skrevet som ‘å’ og navneord er skrevet med små bogstaver.

  Læs afskrift af Sekretprotokol 1695-1698 (pdf)

  Læs afskrift af Sekretprotokol 1699-1700 (pdf)

Se arkivalierne her