Spring til indhold

Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar – Tanjourske dokumenter, 1670-1778

De tanjourske dokumenter er skrevet på tanjour, og kun et enkelt er oversat ti dansk.

Arkivserien Indeholder både tanjourske og marattiske dokumenter.

Startåret er 1679, men der findes i starten af de tanjourske dokumenter nogle oversættelser af dokumenter helt tilbage fra 1620.

Tanjore, eller som det hedder i dag Thanjavur, var hovedstad i kongeriget Tanjore og residens for kongen, og dermed den fyrste, som Ostindisk Kompagni skulle betale den årlige tribut til. Dokumenterne er henlagt efter Engelharts registratur.

Marathariget opstod i 1600-tallet, da hinduen Shivaji gjorde oprør mod den muslimske Mogul Aurangzeb (søn af Shah Jahan, som opførte Taj Mahal). I løbet af 1700-tallet erobrede Marathariget store dele af Indien. I dag er det hovedsproget i delstaten Maharashtra. Indholdet af dokumenterne er ukendt, bortset fra en enkelt oversættelse til dansk. Det ene dokument er underskrevet af Johan Sigismund Hassius, som var kommandant fra 1704-1716, og det må være et brev fra kommandanten, som efterfølgende er blevet oversat til marattisk af en af translatørerne i Tranquebar.

 

+ Åben alle- Luk alle
  • Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar - Læs mere om arkivskaberen

    Christian 4. etablerede det første Ostindiske Kompagni i 1616, og i 1620 indgik Christian 4. og Nayaka Raghunatha i Thanjavur en aftale om etablering af en koloni i byen Tranquebar. Det viste sig ikke at være rentabelt og det første Ostindiske Kompagni fungerede således kun indtil 1643.

    Den 28.11.1670 etablerede man et nyt Ostindisk kompagni, som dog på det tidspunkt allerede havde virket siden 1668. Kompagniet var et privat handelskompagni bestående af flere forskellige interessenter. I 1729 indstillede kompagniet sine handelstogter, og der blev skrevet til rådet i Trankebar, at kompagniet havde opgivet sin virksomhed, og at kongen havde overtaget fæstningen mm. i Trankebar. En del af interessenterne dannede derpå private interimsocieteter, som havde et vist held med sine handelstogter og kom til at danne overgangen til Asiatisk kompagni af 1732, idet et af dem startede en dansk Kinahandel.

Se arkivalierne her