Spring til indhold

Ostindisk Kompagni – Afdelingen i Tranquebar – Indkomne brevbøger, 1705-1732

Arkivserien indkomne brevbøger er kopier af breve, der ankom til kommandanten og Det Sekrete Råd.

Afsendere af breve til Ostindisk Kompagni kan være fyrster, ministre, embedsmænd, købmænd, kompagniets faktorer i faktorier og loger, kompagniets cannecapler, kompagniets personale på skibe, frimænd, guvernører eller andre repræsentanter for de øvrige europæiske handelskompagnier.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indkomne brevbøger - Læs mere om arkivserien

  I arkivserien Rådets kopibog over udgående breve fra 1702-1703 ligger der i starten et læg med indkomne breve fra 1702.

  I arkivserien Rådets kopibog over udgående breve fra 1707-1708 og 1710-1711 ligger der et læg med indkomne breve fra 1711 (har sidenumrene 113-132).

  I arkivserien Rådets kopibog over udgående breve fra 1712-1713 ligger der to løse sider, hvoraf det ene ser ud til at stamme fra en indkomne brevbog fra 1700.

  De indkomne brevbøger er i meget dårlig stand, og en del af dem har ikke kunnet digitaliseres, og det er i så fald markeret med en plakat. Den første stak breve er endnu ikke dateret, men da der end ikke kan bladres i den, så må den afvente en stabiliserende konservering.

  Følgende årgange mangler: 1707-1711, 1713-1716 og 1725,

  Følgende årgange af indkomne brevbøger er helt eller delvist digitaliseret: 1705-1706, 1720-1721, 1721-1722,1722-1723, 1723-1724, 1726-1727, 1728-1729, 1729-1730 og 1731-1732.

  Følgende årgange har ikke kunnet digitaliseres på grund af skade: [ukendt], 1712; 1717-1718 og 1719-1720.

 • Ostindisk Kompagni - Læs mere om arkivskaberen

  Christian 4. etablerede det første Ostindiske Kompagni i 1616, og i 1620 indgik Christian 4. og Nayaka Raghunatha i Thanjavur en aftale om etablering af en koloni i byen Tranquebar. Det viste sig ikke at være rentabelt og det første Ostindiske Kompagni fungerede således kun indtil 1643.

  Den 28.11.1670 etablerede man et nyt Ostindisk kompagni, som dog på det tidspunkt allerede havde virket siden 1668. Kompagniet var et privat handelskompagni bestående af flere forskellige interessenter. I 1729 indstillede kompagniet sine handelstogter, og der blev skrevet til rådet i Trankebar, at kompagniet havde opgivet sin virksomhed, og at kongen havde overtaget fæstningen mm. i Trankebar. En del af interessenterne dannede derpå private interimsocieteter, som havde et vist held med sine handelstogter og kom til at danne overgangen til Asiatisk kompagni af 1732, idet et af dem startede en dansk Kinahandel.

Se arkivalierne her